elections v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za elections v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

election [Brit ɪˈlɛkʃ(ə)n, Am əˈlɛkʃ(ə)n] SAMOST

by-election [Brit ˈbʌɪəˌlɛkʃ(ə)n, Am ˈbaɪəˌlɛkʃən] SAMOST Brit

re-election [Brit ˌriːɪˈlɛkʃ(ə)n, Am ˌriəˈlɛkʃ(ə)n] SAMOST

Prevodi za elections v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elections v slovarju PONS

Prevodi za elections v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za elections v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elections Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

elections iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za elections v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文