emergency v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za emergency v slovarju angleščina»francoščina

emergency [Brit ɪˈməːdʒ(ə)nsi, Am əˈmərdʒənsi] SAMOST

1. emergency (crisis):

emergency v slovarju PONS

Prevodi za emergency v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.emergency <-ies> [ɪˈmɜ:dʒənsɪ, Am -ˈmɜ:r-] SAMOST a. MED

Individual translation pairs

Prevodi za emergency v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

emergency Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

emergency iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

emergency iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文