employment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za employment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

employment [Brit ɪmˈplɔɪm(ə)nt, ɛmˈplɔɪm(ə)nt, Am əmˈplɔɪmənt] SAMOST

Prevodi za employment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

employment v slovarju PONS

Prevodi za employment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za employment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

employment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be in employment Brit form

employment iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文