enter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.enter into GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter into [sth])

I.enter up GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter up [sth], enter [sth] up)

I.enter upon GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter upon [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za enter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enter v slovarju PONS

Prevodi za enter v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

enter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文