entrance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entrance v slovarju angleščina»francoščina

I.entrance SAMOST [Brit ˈɛntr(ə)ns, Am ˈɛntrəns]

II.entrance GLAG preh. [Brit ɪnˈtrɑːns, ɛnˈtrɑːns, Am ɪnˈtræns, ɛnˈtræns]

Common Entrance, Common Entrance examination SAMOST Brit SCHOOL

entrance v slovarju PONS

Prevodi za entrance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za entrance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entrance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

entrance iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文