envers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za envers v slovarju angleščina»francoščina

I.enter into GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter into [sth])

I.enter up GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter up [sth], enter [sth] up)

I.enter upon GLAG [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter upon [sth])

I.converse SAMOST [Brit ˈkɒnvəːs, Am ˈkɑnˌvərs]

II.converse PRID [Brit ˈkɒnvəːs, Am ˈkɑnˌvərs, kənˈvərs]

carvers [Brit ˈkɑːvəz, Am ˈkɑrvərz] SAMOST npl

envers v slovarju PONS

Prevodi za envers v slovarju angleščina»francoščina

I.converse2 [ˈkɒnvɜ:s, Am ˈkɑ:nvɜ:rs] SAMOST

II.converse2 [ˈkɒnvɜ:s, Am ˈkɑ:nvɜ:rs] PRID form

II.inverse [ɪnˈvɜ:s, Am -ˈvɜ:rs] SAMOST no pl inf

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文