escapes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za escapes v slovarju angleščina»francoščina

I.escape [Brit ɪˈskeɪp, ɛˈskeɪp, Am əˈskeɪp] SAMOST

escapes v slovarju PONS

Prevodi za escapes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za escapes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

escapes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文