established v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za established v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

established [Brit ɪˈstablɪʃt, Am əˈstæblɪʃt] PRID

I.establish [Brit ɪˈstablɪʃ, ɛˈstablɪʃ, Am əˈstæblɪʃ] GLAG preh.

re-establish [Brit ˌriːɪˈstablɪʃ, ˌriːɛˈstablɪʃ, Am ˌriɪˈstæblɪʃ] GLAG preh.

Prevodi za established v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

established v slovarju PONS

Prevodi za established v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za established v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

established Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文