etc v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za etc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] SAMOST

II.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] GLAG nepreh. <part prés etc hiccuping, hiccuped or hiccupping, hiccupped>

Individual translation pairs
lurex attr dress, etc.

Prevodi za etc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

etc v slovarju PONS

Prevodi za etc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za etc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

etc Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文