etc: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za etc: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] SAMOST

II.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] GLAG nepreh. <part prés etc hiccuping, hiccuped or hiccupping, hiccupped>

Individual translation pairs
lurex attr dress, etc.

Prevodi za etc: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

etc: v slovarju PONS

Prevodi za etc: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za etc: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

etc: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文