even v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za even v slovarju angleščina»francoščina

I.even1 [Brit ˈiːv(ə)n, Am ˈivən] PRIS Even can always be translated by même when it is used to express surprise or for emphasis. For examples and other uses, see below.

I.even2 [Brit ˈiːv(ə)n, Am ˈivən] SAMOST prov or liter

I.even out GLAG [Brit ˈiːv(ə)n -, Am ˈivən -] (even out)

II.even out GLAG [Brit ˈiːv(ə)n -, Am ˈivən -] (even [sth] out, even out [sth])

I.even up GLAG [Brit ˈiːv(ə)n -, Am ˈivən -] (even [sth] up, even up [sth])

even v slovarju PONS

Prevodi za even v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za even v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

even Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文