events v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za events v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

credit event [ˈkrɛdɪt əˌvɛnt, Amˈkrɛdɪd əˌvɛnt] SAMOST FIN

Prevodi za events v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

events v slovarju PONS

Prevodi za events v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za events v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

events Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文