ever v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. ever (at any time):

2. ever (when making comparisons):

4. ever (expressing anger, irritation):

Individual translation pairs

Prevodi za ever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

ever v slovarju PONS

Prevodi za ever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forever, for ever [fəˈrevəʳ, Am fɔ:rˈevɚ] PRIS Brit

Individual translation pairs

Prevodi za ever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ever Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文