evidence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za evidence v slovarju angleščina»francoščina

I.evidence [Brit ˈɛvɪd(ə)ns, Am ˈɛvədəns] SAMOST

evidence v slovarju PONS

Prevodi za evidence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za evidence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

evidence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文