excellent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za excellent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za excellent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

excellent v slovarju PONS

Prevodi za excellent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za excellent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

excellent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文