excuse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za excuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.excuse SAMOST [Brit ɪkˈskjuːs, ɛkˈskjuːs, Am ɪkˈskjus]

1. excuse:

1. excuse (forgive):

Individual translation pairs

Prevodi za excuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

excuse v slovarju PONS

Prevodi za excuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
tout(e) fait(e)

Prevodi za excuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

excuse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

excuse(z)-moi
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文