execution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za execution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

execution [Brit ˌɛksɪˈkjuːʃ(ə)n, Am ˌɛksəˈkjuʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
public/-ique

Prevodi za execution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

execution v slovarju PONS

execution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文