experience v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za experience v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] SAMOST

1. experience (expertise):

II.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za experience v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

experience v slovarju PONS

Prevodi za experience v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.experience [ɪkˈspɪərɪəns, Am -ˈspɪrɪ-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za experience v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

experience Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文