experienced v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za experienced v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

experienced [Brit ɪkˈspɪərɪənst, ɛkˈspɪərɪənst, Am ˌɪkˈspɪriənst] PRID

I.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] SAMOST

1. experience (expertise):

II.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] GLAG preh.

Prevodi za experienced v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

experienced v slovarju PONS

Prevodi za experienced v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za experienced v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

experienced Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文