expressed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za expressed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] SAMOST

II.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRID

III.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za expressed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expressed v slovarju PONS

Prevodi za expressed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za expressed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
R.E.R.

expressed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

R.E.R.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文