extraordinary v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za extraordinary v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

extraordinary [Brit ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri, ɛkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri, ˌɛkstrəˈɔːdɪn(ə)ri, Am ɪkˈstrɔrd(ə)nˌɛri, ˌɛkstrəˈɔrdnˌɛri] PRID

4. extraordinary POL → ambassador extraordinary

glej tudi ambassador extraordinary

Individual translation pairs

Prevodi za extraordinary v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

extraordinary v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文