facts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za facts v slovarju angleščina»francoščina

fact-finding [Brit ˈfaktfʌɪndɪŋ, Am ˈfækt ˌfaɪndɪŋ] PRID

Individual translation pairs

facts v slovarju PONS

Prevodi za facts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za facts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

facts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文