favourable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za favourable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

favourable Brit, favorable Am [Brit ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l, Am ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za favourable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

favourable v slovarju PONS

favourable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文