festival v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za festival v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

festival [Brit ˈfɛstɪv(ə)l, Am ˈfɛstəvəl] SAMOST

Prevodi za festival v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

festival v slovarju PONS

Prevodi za festival v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za festival v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

festival Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文