figures v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za figures v slovarju angleščina»francoščina

I.figure [Brit ˈfɪɡə, Am ˈfɪɡjər] SAMOST

I.figure on GLAG [Brit ˈfɪɡə -, Am ˈfɪɡjər -] inf (figure on [sth])

figures v slovarju PONS

Prevodi za figures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za figures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

figures Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

figures iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文