film v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za film v slovarju angleščina»francoščina

cling film [Brit ˈklɪŋ fɪlm, Am ˈklɪŋ ˌfɪlm] SAMOST Brit

film v slovarju PONS

Prevodi za film v slovarju angleščina»francoščina

film Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文