finance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za finance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.finance [Brit ˈfʌɪnans, fʌɪˈnans, fɪˈnans, Am ˈfaɪnæns, fəˈnæns] SAMOST

III.finance [Brit ˈfʌɪnans, fʌɪˈnans, fɪˈnans, Am ˈfaɪnæns, fəˈnæns] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za finance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

finance v slovarju PONS

Prevodi za finance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za finance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

finance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文