fingers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fingers v slovarju angleščina»francoščina

I.finger [Brit ˈfɪŋɡə, Am ˈfɪŋɡər] SAMOST

1. finger ANAT:

to put two fingers up at sb inf Brit, to give sb the finger inf Am

fingers v slovarju PONS

Prevodi za fingers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fingers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fingers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文