fits v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fits v slovarju angleščina»francoščina

2. fit (suitable, appropriate):

it is fit that form

III.fit <prét fitted, fit Am, part passé fitted> [Brit fɪt, Am fɪt] GLAG preh.

IV.fit <prét fitted, fit Am, part passé fitted> [Brit fɪt, Am fɪt] GLAG nepreh.

glej tudi bill

1. bill COM (for payment):

note ž

II.fit on GLAG [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit on(to) [sth])

III.fit on GLAG [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit [sth] on)

I.fit out GLAG [Brit fɪt -, Am fɪt -], fit up GLAG (fit [sth] out or up, fit out or up [sth])

I.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] SAMOST

II.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] PRID attr

fits v slovarju PONS

Prevodi za fits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fits Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be (as) fit as a fiddle inf
if the cap fits, wear it Brit prov

fits iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za fits v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文