flames v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flame-coloured Brit, flame-colored Am [ˈfleɪmkʌləd] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za flames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flames v slovarju PONS

Prevodi za flames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flames Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文