following v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za following v slovarju angleščina»francoščina

I.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] SAMOST

II.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] PRID tjrs épith

III.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] PREDLOG

I.follow about GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -], follow around GLAG (follow [sb] around)

I.follow up GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sth], follow [sth] up)

II.follow up GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sb], follow [sb] up) (maintain contact with)

II.follow through GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow through [sth], follow [sth] through)

I.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] SAMOST

II.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] PRID attr

following v slovarju PONS

Prevodi za following v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za following v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

following Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

following iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za following v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文