free v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za free v slovarju angleščina»francoščina

I.free [Brit friː, Am fri] SAMOST a. free period SCHOOL

1. free (unhindered, unrestricted):

2. free (not captive or tied):

glej tudi tax-free, trouble-free, lunch, lead-free, country

trouble-free [Brit ˌtrʌb(ə)lˈfriː, Am ˌtrəblˈfri] PRID

I.break free GLAG [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break free)

free v slovarju PONS

Prevodi za free v slovarju angleščina»francoščina

free Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

free iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za free v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文