fry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.fry <prét, part passé fried> [Brit frʌɪ, Am fraɪ] GLAG preh. GASTR

III.fry <prét, part passé fried> [Brit frʌɪ, Am fraɪ] GLAG nepreh. GASTR

I.stir-fry [Brit ˈstəːfrʌɪ, Am ˈstər ˌfraɪ] SAMOST GASTR

II.stir-fry <prét, part passé stir-fried> [Brit ˈstəːfrʌɪ, Am ˈstər ˌfraɪ] GLAG preh.

Prevodi za fry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fry v slovarju PONS

Prevodi za fry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.stir-fry <-fries> [ˈstɜ:fraɪ, Am ˈstɜ:r-] SAMOST

Prevodi za fry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文