game: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za game: v slovarju angleščina»francoščina

game: v slovarju PONS

Prevodi za game: v slovarju angleščina»francoščina

game: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be just a game to sb a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文