gardening v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gardening v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gardening [Brit ˈɡɑːd(ə)nɪŋ, Am ˈɡɑrd(ə)nɪŋ] SAMOST

I.garden [Brit ˈɡɑːd(ə)n, Am ˈɡɑrd(ə)n] SAMOST

IV.garden [Brit ˈɡɑːd(ə)n, Am ˈɡɑrd(ə)n]

glej tudi botanic

Prevodi za gardening v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gardening v slovarju PONS

Prevodi za gardening v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za gardening v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gardening Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文