gather v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gather v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.gather [Brit ˈɡaðə, Am ˈɡæðər] SAMOST (in sewing)

1. gather (collect):

gather round GLAG [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

I.gather up GLAG [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather [sth] up, gather up [sth])

I.gather in GLAG [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather [sth] in, gather in [sth])

I.gather together GLAG [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather together) family, people (gather [sth] together, gather together [sth])

Prevodi za gather v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gather v slovarju PONS

Prevodi za gather v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za gather v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

gather Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文