geared v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za geared v slovarju angleščina»francoščina

geared v slovarju PONS

Prevodi za geared v slovarju angleščina»francoščina

gear lever SAMOST Brit, Aus, gearshift SAMOST Am, gear stick SAMOST Brit

geared Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

geared iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za geared v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文