gears v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gears v slovarju angleščina»francoščina

gears v slovarju PONS

Prevodi za gears v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gear lever SAMOST Brit, Aus, gearshift SAMOST Am, gear stick SAMOST Brit

Prevodi za gears v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gears Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

gear(s)

gears iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za gears v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文