gen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gen v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi generally, general

generally [Brit ˈdʒɛn(ə)rəli, Am ˈdʒɛn(ə)rəli] PRIS

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] SAMOST

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRID

I.gen up GLAG [Brit dʒɛn -, Am dʒɛn -] inf Brit (gen up)

II.gen up GLAG [Brit dʒɛn -, Am dʒɛn -] inf Brit (gen [sb] up)

glej tudi general

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] SAMOST

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRID

gen v slovarju PONS

gen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文