gender v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gender v slovarju angleščina»francoščina

gender [Brit ˈdʒɛndə, Am ˈdʒɛndər] SAMOST

gender v slovarju PONS

gender iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za gender v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文