genius v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za genius v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

genius [Brit ˈdʒiːnɪəs, Am ˈdʒinjəs] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za genius v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

genius v slovarju PONS

Prevodi za genius v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za genius v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

genius Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文