gentleman v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gentleman v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.gentleman <pl gentlemen> [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən] SAMOST

III.gentleman [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən]

Individual translation pairs
rentier/-ière m/ž

Prevodi za gentleman v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gentleman v slovarju PONS

Prevodi za gentleman v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za gentleman v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gentleman Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文