gesture v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gesture v slovarju angleščina»francoščina

I.gesture [Brit ˈdʒɛstʃə, Am ˈdʒɛstʃər] SAMOST lit, fig

Individual translation pairs

gesture v slovarju PONS

Prevodi za gesture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za gesture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gesture Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文