gifted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gifted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gift aid [ˈɡɪft eɪd, Amˈɡɪft ˌeɪd] SAMOST Brit

I.gift wrap [Brit, Am ˈɡɪft ˌræp] SAMOST a. gift wrapping

Prevodi za gifted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gifted v slovarju PONS

Prevodi za gifted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za gifted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gifted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文