gnawing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gnawing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.gnawing [Brit ˈnɔː(r)ɪŋ, Am ˈnɔɪŋ] SAMOST

II.gnawing [Brit ˈnɔː(r)ɪŋ, Am ˈnɔɪŋ] PRID

Prevodi za gnawing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gnawing v slovarju PONS

Prevodi za gnawing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za gnawing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gnawing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文