good v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za good v slovarju angleščina»francoščina

2. good (benefit):

III.good <comp better, superl best> [Brit ɡʊd, Am ɡʊd] PRID

15. good (competent):

good-humoured Brit, good-humored Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːməd, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərd] PRID

good-humouredly Brit, good-humoredly Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːmədli, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərdli] PRIS

good-naturedly [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃədli, Am ˈɡʊd ˈˌneɪtʃərdli] PRIS

good-natured [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃəd, Am ɡʊdˈneɪtʃərd] PRID

feel-good [Brit ˈfiːlɡʊd, Am ˈfilɡʊd] SAMOST pej

good v slovarju PONS

Prevodi za good v slovarju angleščina»francoščina

to have (got) it good inf

I.good-looking <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> PRID

good Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文