government-sponsored v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za government-sponsored v slovarju angleščina»francoščina

I.sponsor [Brit ˈspɒnsə, Am ˈspɑnsər] SAMOST

government-sponsored v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文