grass v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grass v slovarju angleščina»francoščina

grass widow [Brit, Am ˈˌɡræs ˈˌwɪdoʊ] SAMOST dated, hum

grass widower [ˌɡrɑːsˈwɪdəʊə(r), Amˌɡræs-] SAMOST hum

I.grass over GLAG [Brit ɡrɑːs -, Am ɡræs -] (grass over [sth], grass [sth] over)

grass v slovarju PONS

Prevodi za grass v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za grass v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grass Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文