graven v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za graven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

graven [Brit ˈɡreɪv(ə)n, Am ˈɡreɪvən] PRID dated or liter

I.grave1 [Brit ɡreɪv, Am ɡreɪv] SAMOST (burial place)

grave2 [Brit ɡrɑːv, Am ɡrɑv] SAMOST a. grave accent

Prevodi za graven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

graven v slovarju PONS

Prevodi za graven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za graven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

graven Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文