grip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grip v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] GLAG preh.

III.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] GLAG nepreh. (hold)

Individual translation pairs

Prevodi za grip v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grip v slovarju PONS

Prevodi za grip v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za grip v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文